Boyard na hrade

Šport, zábava, súťaženie v štýle „BOYARD“ v priestoroch zrúcanín hradu, alebo kaštieľa, v parku, či v záhrade, …

Každá hra je prispôsobená príbehu (Harry Potter, Z rozprávky do rozprávky, …)

Minimálny počet je 20 (vhodný je 40 – 50) súťažné skupiny – každá má svojho veliteľa.

Cieľom súťaže je hľadanie indícii.

Teamy súťažia kolektívne: riešia úlohy, hádajú správne odpovede, absolvujú rôzne súťaže zručnosti.

Podľa pravidelných nákresov, máp, pravidiel sa teamy presúvajú k stanovištiam. Pri neúspechu môžete body, indíciu získať za jedného z člena teamu, ktorého ZALOŽÍTE.

Vhodné pre všetky vekové kategórie!

Pravidlá sú jednoduché a ľahko realizovateľné. Okrem pravidelného vyhodnotenia celého súťažného snaženia (ceny podľa dohody s klientom) prežijete príjemné
popoludnie v spoločnosti rozprávkových postáv. Popoludnie plné napätia, zábavy, ale aj oddychu a pohody.