Kongresy 2008

Schwarzov deň

17. Ročník vedeckej konferencie SCHWARZOV DEŇ s medzinárodnou účasťou

Termín: 14. 11. 2008 | Miesto: Košice


VIII. Slovenský psychiatrický zjazd

Termín: 18. – 21. 6. 2008 | Miesto: Trnava


kongres


LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA V MEDICÍNE 2008

1. zakladajúca slovensko – česká konferencia

Termín: 12. – 14. 6. 2008 | Miesto: Spišská Nová Ves


15. kongres Slovenskej gynekologicko – pôrodnickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou

Termín: 15. – 17. 5. 2008 | Miesto: Košice


kongres