Milí spolužiaci, lekári, absolventi všeobecného a detského lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Teší nás, že ste sa rozhodli zúčastniť sa
ZLATEJ PROMÓCIE absolventov všeobecného a detského lekárstva Lekárskej fakulty UK z roku 1973,
ktorá sa uskutoční dňa 3. 5. 2023 (streda) o 11.00 hod. v Aule UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava.

(Generálka programu bude o 10.00 hod.)

Cena pre účastníka je: 100 € / osoba

Zahŕňa: akt zlatej promócie, obed po promócii v hoteli Cartlon

Svoju účasť potvrďte prosím:

Ak vyplníte formulár, nie je potrebné zasielať e-mail.

Po zaregistrovaní Vám pošleme informácie potrebné k platbe.
Z kapacitných dôvodov je potrebné svoju účasť potvrdiť a poplatok zaplatiť do 28. 3. 2023, po tomto termíne Vám účasť nevieme garantovať.

Organizátori nezabezpečujú ubytovanie.

Tešíme sa na Vás
za organizátorov zlatej promócie

Štefánia Kamenická
E-mail: kamenicka@agenturakami.sk, tel.: 0905 / 530 158

Registračný formulár

Údaje prosíme vypĺňať aj s diakritikou